Tęsdami naudojimąsi šia svetaine, jūs sutinkate su Taisyklės ir SąlygosPrivatumo politika bei mūsų slapukų naudojimu.

Šiuo metu nėra prekių

Privatumo politika:

Registruodamiesi, arba pateikdami užsakymą be registracijos "Vyno Konjako Parduotuvė" ( www.vynaskonjakas.lt )interneto parduotuvėje (toliau elektroninė parduotuvė), Jūs patikite UAB „Naujoji kryptis“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo www.vynaskonjakas.lt elektroninėje parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Šios  privatumo nuostatos nustato bendrąsias prekių užsakymo  be registracijos, prekių užsakymo su registracija elektroninėje parduotuvėje, sąlygas ir privatumo nuostatas.

Šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Naujoji kryptis“

Juridinio asmens kodas: 300097486

Adresas: Mituvos g. 5, Kaunas

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame ir kita.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Registracija

Registruodamiesi ir sutikdami su Politika bei Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums anketoje nurodytus asmens duomenis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat kad esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus. Teikdami asmens duomenis mums, Jūs atsakote už jų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Asmens duomenų patekimas yra būtinas tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis. Pateikus netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis elektronine parduotuve.

Anketiniai duomenys:

 • Kokius asmens duomenis renkame: anketoje pateikti Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data,  elektroninis paštas, telefono numeris, adresas, miestas, pašto kodas.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.
 • Asmens duomenų tvarkymo terminas: visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis. Jei klientas neaktyvus 3 (tris) metus nuo sutikimo davimo, paskyra pašalinama.

Pagal Jūsų pateiktus duomenis mes elektroninėje parduotuvėje  sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą elektroninės parduotuvės naudotoją, kuris suteiks Jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis. Taip pat Jus atpažįstame kai, Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis ( telefonas, elektroninis paštas) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami pasikeisti atitinkamus duomenis savo paskiroje.

Mes neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.  Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Paskyros administravimas

Duomenų tvarkymo tikslas: paskyros elektroninėje parduotuvėje priežiūros ir  administravimas.

 • Kokius asmens duomenis renkame: registravimosi elektroninėje parduotuvėje metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas. Sutikimas  laikomas gautu, kai atliekami paskyrai sukurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija. 
 • Asmens duomenų tvarkymo terminas: Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jei klientas neaktyvus 3 (tris) metus nuo sutikimo davimo, paskyra pašalinama.

Pirkimo duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymo tikslas: pirkimo duomenų tvarkymas paslaugų administravimo tikslu.

 • Kokius asmens duomenis renkame: vardas, pavardė, gimimo metai, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių kiekiai, prekių pavadinimai, pirkinių kainos, suteiktos nuolaidos ( tik ne alkoholinėms prekėms), mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Pardavimo sutarties vykdymas.
 • Asmens duomenų tvarkymo terminas: pirkimo duomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Pirkimo duomenų tvarkymas, perkant elektroninėje parduotuvėje be registracijos

Užsakant elektroninėje parduotuvėje prekes be registracijos asmeniniai klientų duomenų bazėje nebus saugomi kaip kliento profilis/paskyra. Tokie duomenys bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu ir su tuo užsakymu susijusiais dokumentais. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslas: užsakymo tvarkymas be registracijos internetinėje parduotuvėje.

·         Kokius asmens duomenis renkame: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, miestas, pašto kodas.

·         Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Pardavimo sutarties vykdymas.

·         Asmens duomenų tvarkymo terminas: 5 (penki) metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Informacijos ir pagal pirkimų įstoriją asmeninių pasiūlymų teikimas

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus pagal Jūsų pirkimų istoriją, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius. Šiems tikslams mes galime naudoti automatizuotą duomenų analizę.

Asmeninių pasiūlymų pagal pirkimo įstoriją teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

 • Kokius asmens duomenis renkame: vardas, miestas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, pirkimų duomenys. Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, dėl duomenų analizavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus pagal Jūsų pirkimo istoriją.
 • Asmens duomenų tvarkymo terminas: kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų  teikiant Jums asmeninius pasiūlymus pagal Jūsų pirkimo istoriją, bet ne ilgiau nei 3 (trys) metai nuo sutikimo davimo. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų analizuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus pagal Jūsų pirkimo istoriją, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti.

Klientų užklausų, prašymų, atsiliepimų ir skundų aptarnavimas

Jūsų asmens duomenis naudosime atsakydami į Jūsų užklausas, prašymus, skundus, administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa) tam, kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų Užklausas ir suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgus į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo tikslas: Klientų užklausų, prašymų, atsiliepimų ir skundų aptarnavimas

 • Kokius asmens duomenis renkame: Jūsų perduota identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data. Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, pirkimo dokumentas, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita Užklausoje pateikiama informacija. Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys. Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės telefonu.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
 • Asmens duomenų tvarkymo terminas: iki 12 (dvylikos) mėnesių.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų veiklos krypčiai reikalingas ataskaitas, gali būti naudojama automatizuotą duomenų analizę. Tam tikslui galime naudoti nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jus individualizuojančios informacijos.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Jūs juos pateikiate registruodamiesi  mūsų elektroninėje parduotuvėje, užsakydami prekes iš mūsų elektroninės parduotuvės, užsisakote mūsų naujienlaiškį. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami.  Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas, tai yra įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu. Bankams arba įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, prekes Jums pristatantiems kurjeriams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjams, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams, IT ir kitus įrengimus administruojančioms įmonėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam užduočiai įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Taip pat, tretieji asmenys, kuriems suteikiama teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis, norint įvykdyti jiems pavestas užduotis, privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus.

Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus tai yra valdžios institucijos, teisėsaugoms įstaigos, bet tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei, kurioje esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri  teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas bei taisykles.

Slapukai.

Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra automatiškai sukuriamas ir perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo naršyklę ir išsaugomas Jūsų įrenginyje kai apsilankote mūsų svetainėje. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, užtikrinti saugų svetainės veikimą. Atpažinti sugrįžtančius svetainės lankytojus. Taip pat statistikos ar reklamos tikslais.

Mūsų naudojami slapukai:

Būtinieji slapukai: šie slapukai svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.  Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.

Funkciniai slapukai: šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus. Funkciniai slapukai įsimena Jūsų padarytus pakeitimus. Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina naudojimosi kokybę ir vartotojų patirtį. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai: tai slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šie slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus, prekes ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, galite užblokuoti Jūsų prietaise saugomus slapukus. Tam Jums reikia pakeisti savo naršyklės nustatymus. Be slapukų gali būti prieinamos ne visos paslaugos. Mes taip pat galime naudotis „Facebook“, „Google“, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –

https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

Kokios asmens duomenų subjektų teisės?

Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 • Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų tvarkymo tikslą, asmens duomenų tvarkymo laikotarpį, asmens duomenų gavimo šaltinius, asmens duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis.

Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.

 • Teisė ištrinti asmens duomenis.

·         Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.). Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros Nustatymai skiltyje ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. paštu: parduotuve@vynaskonjakas.lt

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti savo paskyroje Nustatymai skiltyje keisdami sutikimų nustatymus. Jums suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu: informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą, tai yra, paspausti mygtuką „Unsubscribe“.

 • Teisė pateikti skundą.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

 • Teisė prieštarauti, kai asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

 • Teisė atšaukti asmens duomenų tvarkymo sutikimą.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti.

 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms, Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 • Teisė į asmens duomenų perkeliamumą (teisė perkelti).

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.

Asmens duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarka.

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises ir siekdami apsaugoti visų  mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, turime patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę Jūsų tapatybės patikrinimo procedūrą informaciją Jums pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.

Mūsų kontaktiniai duomenys.

 • elektroniniu paštu: parduotuve@vynaskonjakas.lt
 •  telefonu: +370 628 87795

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai.

Bendrovė turi teisę iš dalies, visiškai pakeisti ar papildyti Privatumo sąlygas. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Ši Politika galioja nuo 2022-09-18