Tęsdami naudojimąsi šia svetaine, jūs sutinkate su Taisyklės ir SąlygosPrivatumo politika bei mūsų slapukų naudojimu.

Šiuo metu nėra prekių

Prekių pirkimo – pardavimo Vyno Konjako Parduotuvė" www.vynaskonjakas.lt ) elektroninėje parduotuvėje taisyklės:

1.      Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) įtvirtinamos funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami elektroninėje parduotuvėje www.vynaskonjakas.lt. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas registruojasi, renkasi, užsako elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes, taip pat, kai kitais būdais naudojasi elektronine parduotuve. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją, susisiekti su mumis elektroniniu paštu parduotuve@vynaskonjaks.lt. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų, kaip internetinės svetainės www.vynaskonjakas.lt naudotojo, ir UAB „Naujoji kryptis“, kaip interneto svetainės www.vynaskonjakas.lt savininko.

1.2. Vyno Konjako Parduotuvė" ( www.vynaskonjakas.lt ) – elektroninė parduotuvė, kurios savininkas, valdytojas ir prekių pardavėjas yra UAB „Naujoji kryptis“. Veiklos adresas  - Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas, Lietuva,  juridinio asmens kodas - 300097486, PVM mokėtojo kodas -  LT100002588312. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. 1793/2 https://licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/viewLicence?lic_id=225882  (toliau – Pardavėjas)

1.3. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi www.vynaskonjakas.lt interneto svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis.

1.4. Naudotis, patekti, registruotis ir pirkti (užsiregistravus ir neužsiregistravus)  www.vynaskonjakas.lt parduotuvėje turi teisę fiziniai asmenys, sulaukę 20 ir daugiau metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.5. Paskyra – tai interneto svetainėje www.vynaskonjakas.lt Pirkėjo sukurta paskyra.

1.6. Registruotas pirkėjas – Pirkėjas, sukūręs Paskyrą www.vynaskonjakas.lt.

1.7. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Pardavėjas, savarankiškai arba pagal pranešimą, kai Pirkėjas pažeidžia Taisykles, Privatumo politiką ar kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje. Tuo atveju, kai naudojimasis Pirkėjo paskyra yra sustabdytas, Pirkėjui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas. Jeigu Pirkėjas elektronine parduotuve naudojasi iš esmės pažeisdamas Taisykles, bando pakenkti elektroninės parduotuvės ar Pardavėjo stabiliam ir (arba) saugiam darbui, Pardavėjas, atsižvelgdamas į Taisyklių pažeidimo mastą, pobūdį bei trukmę, turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

1.8. Paslaugos – visos paslaugos, kurias UAB“ Naujoji kryptis“ ( www.vynaskonjakas.lt )  teikia Pirkėjui Interneto svetainėje.

1.9. Pirkinių krepšelis – tai prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Pirkėjas, sąrašas.

1.10. Pirkimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje  https://vynaskonjakas.lt/content/2-taisykles

1.11. Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą www.vynaskonjakas.lt.

1.12. Taisyklės – šios naudojimosi www.vynaskonjakas.lt interneto tinklapiu taisyklės, kurios paskelbtos Interneto svetainėje.

1.13. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.winefeeling.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka.

1.14. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ar esant kitiems objektyviems veiksniams, Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. 

2.   Svetainės turinys:

2.1. Svetainės dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra UAB „Naujoji kryptis“ nuosavybė.

3.    Paskyra:

3.1. Pirkėjas, norėdamas patogiau naudotis elektronine parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, turi teisę užsiregistruoti elektroninės parduotuvės sistemoje, užpildydamas paskyros (registracijos) anketą.

3.2.  Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

3.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

3.4. Paskyros sukūrimo anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris.

3.5. Pirkėjas yra atsakingas, kad elektroninės parduotuvės (www.vynaskonjakas.lt) paskyros sukūrimo (registracijos) anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo elektroninės parduotuvės (www.vynaskonjakas.lt) paskyros sukūrimo anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

3.7. Norėdamas panaikinti savo paskyrą, Pirkėjas turi kreiptis el. paštu parduotuve@vynaskonjaks.lt.

3.8. Naudojantis elektronine parduotuve (www.vynaskonjakas.lt) neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Pirkėjui.

3.9. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Pirkėjo prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be Pirkėjo žinios, privalote nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis, prisijungdamas prie elektroninės parduotuvės savo paskyros, skiltyje „Nustatymai“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingas už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie elektroninės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, neužtikrinant elektroninės parduotuvės sistemos tinkamos apsaugos.

3.10. Gavus Pirkėjo pranešimą apie šių Taisyklių 3.9 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Pardavėjas imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie Pirkėjo Paskyros būtų sustabdyta. Pardavėjas negarantuoja, kad naudojimasis Pirkėjo Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau nei galėjote tikėtis.

3.11. Naudodamiesi www.vynaskonjakas.lt internetine parduotuve, įsipareigojate laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.12. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Pirkėjo teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Pirkėjas pažeidė šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojo internetinės parduotuvės www.vynaskonjakas.lt ) teikiamas paslaugas.

4.  Prekių pirkimas nesiregistravus:

4.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja pirkti prekes nesiregistravęs, pateikdamas užsakymą, jis turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, taip pat adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris.

4.2. Pirkėjui, perkančiam prekes neprisiregistravus, galioja visos Taisyklės, išskyrus 3 skyrių „Paskyra“.

5.   Prekės aprašymas:

5.1. Pardavėjas stengiasi pateikti kaip galima tikslesnį prekės aprašymą bei su ja susijusią informaciją. Tačiau kai kuriais atvejais prekių savybės ir išvaizda skiriasi. Tai  priklauso nuo derliaus metų, gamintojas gali pakeisti produkto etiketę, gali lemti ir kitos pakitusios sąlygos, kurios nepateiktos aprašyme. Gali skirtis ir Pirkėjo įspūdžiai ar įsivaizdavimas nuo to, kaip pateikia Pardavėjas. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl tokių neatitikimų.

6.     Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas:

6.1. Konkrečių prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Nors gautas patvirtinimas nereiškia, kad negali įvykti išimtiniai atvejai, kai Pardavėjas negalės perduoti tam tikros prekės, Pardavėjas dės maksimalias pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies.

6.2. Jei paaiškėja, kad Pirkėjas yra asmuo nesulaukęs teisės aktuose nustatyto amžiaus atitinkamų prekių įsigijimui, laikoma, kad šių prekių pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtas lėšas, atskaitęs pristatymo išlaidas (jei prekes jau mėginta pristatyti).

7.      Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą naudodamasis savo el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito naudojantis elektronine bankininkyste, tarpininkaujant Paysera elektroninių mokėjimų platformai.

7.3. Kol sistema nepraneša apie atliktą mokėjimą, užsakymas nepradedamas vykdyti.

8.      Prekių komplektavimas ir pristatymas:

8.1. Elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.

8.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kurio dydis nurodytas elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu.

8.3. Pardavėjas turi teisę nustatyti sumą, už kurią perkant prekes, jos pristatomos nemokamai. Tokia suma nurodoma elektroninėje parduotuvėje. Atsižvelgiant į tai, kad pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo ir nemokamo pristatymo sąlygoms daro įtaką komercinės pristatymo paslaugų sąlygos, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu panaikinti Pirkėjo galimybę pasinaudoti šiame Taisyklių punkte nurodytu nemokamu pristatymu, perkant už ne mažesnę nei nustatytą sumą, taip pat – pakeisti (sumažinti ar padidinti) sumą, už kurią įsigyjant prekes jos pristatomos nemokamai. Tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems Pirkėjų užsakymams, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad toks nemokamas pristatymas prieštarauja teisės aktams.

8.4. Prekių pristatymas Pirkėjui, įprastai užtrunka iki 4 (keturių) darbo dienų, nuo užsakymo apmokėjimo momento.  Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba vykdoma išankstinė  prekyba, taip pat karantino ir prieššventiniu periodu, kuomet prekės gali vėluoti iki 5 (penkių) darbo dienų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

8.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti, keisti ar panaikinti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y., minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti (toliau – Minimali užsakymo suma). Minimali užsakymo suma, jei tokia būtų taikoma, nurodoma elektroninėje parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

8.6. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti ir pasiūlyti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis ir kaina panašesnę prekę. Pardavėjas apie neturimą pirkinių krepšelio asortimentą, jo dalį ar kiekius atskirai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu. Pirkėjas su Pardavėju gali susitarti dėl panašios prekės žodžiu, telefoninio pokalbio metu.

8.7. Jeigu Pardavėjo parinktos panašios prekės kaina yra mažesnė nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.

8.8. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie negautas prekes.

8.9.  Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.10. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekių pristatymo adresu būtų asmuo, atitinkantis visus prekių įsigijimui taikomus reikalavimus (įskaitant amžiaus, blaivumo, veiksnumo).

8.11. Tuo atveju, jei Pirkėjas nurodytu pristatymo adresu nerandamas, kurjeris laukia ne ilgiau nei 5 (penkias) minutes nuo atvykimo nurodytu adresu momento. Tokiu atveju laikoma, kad prekės negalėjo būti perduotos Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės.

8.12. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip kad  nurodytas neteisingas adresas, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, kurjeris laukia ilgiau nei 5 (penkias) minutes nuo atvykimo nurodytu adresu momento, prekes priimantis asmuo yra jaunesnis negu 20 metu, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą, pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį, galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu, neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

8.13. Pirkėjas gali pateikti užsakymus bei pildyti krepšelį visą parą, 7 dienas per savaitę, tačiau prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

8.14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.15. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

8.16. Prekių pristatymo metu, Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Pirkėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui, nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

8.17. Tais atvejais, kai Pirkėjas pastebi, jog Užsakymo siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta Užsakymo siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, vienu iš žemiau nurodytu būdu:

8.17.1. Informuojant Pardavėjo atstovą priėmimo – perdavimo procese, tai yra prekes pristačiusį kurjerį, prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti kurjerio nurodytu būdu. Pinigai už tokias prekes grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie nepriimtas prekes. Per tokį pat terminą grąžinamos ir už nepristatytas prekes Pirkėjo sumokėtos lėšos.

8.17.2. Ne vėliau nei per 24 val. nuo prekių perdavimo informuoti Pardavėją el. paštu: parduotuve@vynaskonjaks.lt arba telefonu: +37062887795. Netinkamo kiekio, asortimento ar kokybės patvirtinimui Pirkėjas turi padaryti siuntos ir pristatytų prekių nuotraukas ir pateikti jas Pardavėjui el. paštu: parduotuve@vynaskonjaks.lt.

8.18. Pardavėjo pareiga užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų perduodami ne jaunesniems nei 20 metų amžiaus asmenims. Todėl kurjeris, perduodamas prekes, privalo, Pirkėjo ar jo įgalioto asmens, paprašyti pateiktį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam kad kurjeris įsitikintu, jog prekės perduodamos asmeniui ne jaunesniam nei 20 metų amžiaus. Taip pat kurjeris, perduodamas prekes, pateiks Pirkėjui prekių priėmimo-perdavimo dokumentą, kuriame Pirkėjas ar kitas teisėtai prekes galintis priimti asmuo, nurodo savo duomenis (asmens vardą, pavardę ir amžių) bei pasirašęs perduoda kurjeriui. Šio dokumento tikslas – įrodyti valstybės institucijoms, kad perduodant Prekes yra tikrinamas priimančių asmenų amžius.

8.19. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo), užsakydamas alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje, patvirtina, kad Prekes įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

8.20. Prekes užsakant ne sau, o trečiajam asmeniui, Pirkėjas užtikrina ir garantuoja, kad Prekių gavėjas atitiks visus teisės aktų keliamus reikalavimus, taikomus tokių prekių įsigijimui, įskaitant amžiaus, blaivumo, veiksnumo. Šios garantijos pažeidimas laikomas Pirkėjo įvykdytų esminiu Taisyklių ir sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimu. Siunčiant prekes kitam asmeniui, Pirkėjas užtikrina, kad šiam asmeniui iš anksto būtų perduota visa prekių pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens SMS žinutėse nurodyta informacija, įskaitant prekių pristatymo laiką bei pareigą turėti ir pateikti galiojantį asmens dokumentą.

8.21. Pirkėjui esant saviizoliacijoje, bekontakčiu būdu pristatyti prekių nėra galimybės, todėl, kad teisės aktų numatyta tvarka, kurjeris privalo užtikrinti, kad alkoholinius gėrimus priimantis asmuo yra įstatymo tvarka numatyto amžiaus (ne jaunesnis kaip 20 metų).

9.      Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas:

9.1. Kiekvienos elektroninės parduotuvės (www.vynaskonjakas.lt)parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2.  Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Nuotraukoje esančios Prekės pakuotė, kita prekės ženklinimo informacija ir bendras informacijos išdėstymas ženklinime (pvz.: derliaus metai) gali skirtis nuo realios prekės ir jo etiketėje pateiktos informacijos. Informacija Prekės aprašyme, kuri pateikiama elektroninėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio.

9.3.  Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų nuostatose.

9.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.      Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

10.1. Pirkėjas turi teisę, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio pagrindu, pranešdamas apie tai Pardavėjui  ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos elektroniniu paštu: parduotuve@vynaskonjaks.lt, laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

10.2. Pirkėjas, atsisakęs sutarties pagal Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 9 dalį, turi sumokėti Pardavėjui pagrįstas išlaidas, įskaitant pristatymo išlaidas. Pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyta iki prekių perdavimo kurjeriui dienos (t. y. iki tos dienos, kai Pardavėjas perduoda prekes siuntos pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei). Taip pat, Pirkėjas yra informuojamas, kad prekės siuntos pristatymo paslaugas teikiančiai bendrovei gali būti perduotos ir anksčiau nei numatytą prekių pristatymo Pirkėjui dieną (1-2 dienomis anksčiau).

10.3. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu prekės buvo pristatytos Pirkėjui,  grąžinti prekę šiose Taisyklėse nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Šis prekių grąžinimo terminas taikomas visiems prekių grąžinimo atvejams (tai yra ir grąžinant ar keičiant nekokybiškas prekes).

10.4. Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos (nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, pateikiant prekės įsigijimo dokumentą . Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

10.5. Taisyklių 10 skirsnio 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik toks Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, tai yra fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies numatyti atvejai, kada Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, įskaitant, kai sutartis sudaryta dėl:

10.6.1. Supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

10.6.2. Greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

10.7. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.8. Pirkėjui, įsigijus netinkamos kokybės greitai gendančių prekių, o tokiomis prekėmis vadinami maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: parduotuve@vynaskonjaks.lt arba telefonu: +37062887795 . Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą, nedelsdamas elektroniniu paštu turi patvirtinti Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.

10.9. Prekės visais atvejais grąžinamos tik per Pardavėjo atsiųstą kurjerį.

10.10. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui.

10.11. Dėl Pirkėjo jau priimtų ir vėliau šių Taisyklių nustatytais atvejais grąžinamų Pardavėjui prekių, Pirkėjas iš anksto turi suderinti su Pardavėju prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių.

10.12. Dėl prekių grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu: parduotuve@vynaskonjaks.lt arba telefonu: +37062887795. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.

10.13. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinimo per Pardavėjo atsiųstą kurjerį paslaugų įkainiai yra tokie pat, kurie taikomi prekių pristatymui, skelbiamam elektroninės parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad prekių pristatymo ir grąžinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas sumoka kiekvieno prekių transportavimo atveju, kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjo apmokamos ir tuo atveju, jei jis pirkdamas nemokėjo už prekių pristatymą dėl tos priežasties, jog pirko prekių už sumą, nuo kurios taikomas nemokamas pristatymas.  

10.14.  Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Pinigai negrąžinami tol, kol Pirkėjas negrąžino prekių.

11.      Asmens duomenų apsauga:

11.1. Fizinių asmenų – tiek užsiregistravusių Pirkėjų, tiek neužsiregistravusių Pirkėjų – asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką.

11.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

11.3. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė elektroninei parduotuvei www.winefeeling.lt perkant prekes, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui. 

12.   Baigiamosios nuostatos:

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu parduotuve@vynaskonjaks.lt ir per 14 darbo dienų nuo pretenzijos pateikimo, o Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/